Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne

O godzinie 9-tej rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny. Dziś maturzyści mierzą się z językiem polskim. Matura przebiega w reżimie sanitarnym.

W 2021 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja. W tym roku maturzyści zwolnieni są z części ustanej, będą ją zdawać tylko te osoby, które muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W tym roku osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2021 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 158 412 osób (tj. 58,5% absolwentów 2021 r.)
 • matematyka – 74 603 osoby (tj. 27,5% absolwentów 2021 r.)
 • język polski – 57 758 osób (tj. 21,3% absolwentów 2021 r.)
 • geografia – 53 884 osoby (tj. 19,9% absolwentów 2021 r.)
 • biologia – 44 264 osoby (tj. 16,3% absolwentów 2021 r.)
 • chemia – 25 816 osób (tj. 9,5% absolwentów 2021 r.)
 • fizyka – 19 883 osoby (tj. 7,3% absolwentów 2021 r.)
 • historia – 17 982 osoby (tj. 6,6% absolwentów 2021 r.)
 • wiedza o społeczeństwie – 15 817 osób (tj. 5,8% absolwentów 2021 r.)
 • informatyka – 9 086 osób (tj. 3,4% absolwentów 2021 r.)
 • język niemiecki – 5 030 osób (tj. 1,9% absolwentów 2021 r.)
 • historia sztuki – 3 389 osób (tj. 1,3% absolwentów 2021 r.).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem: w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00, a w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Osoby, które nie będą mogły z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogły przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych znajdziesz na stronie: cke.gov.pl- zobacz tutaj

Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom.

źródło: www.cke.gov.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content