Dziś o 17.00 w CK spotkanie informacyjne- postaraj się o dofinansowanie!

fio logo

W związku z ogłoszonym konkursem dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego dziś w Centrum Kultury w Gdowie, o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne.

W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

• młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 i 2015 rok nie przekracza 25 tys. zł)

• grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)

• grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne/młode organizacje pozarządowe, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków życia grupy).

Wnioskowana kwota mikrodotacji: od 2.000 zł do 5.000 zł.

Nabór wniosków potrwa do 15 lutego.

Do tematu Konkursu w projekcie FIO Małopolska Lokalnie, powrócimy niebawem.

 

źródło: www.malopolskalokalnie.pl/

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content