Dziś mija 200 lat od śmierci Józefa Wybickiego, autora słów „Mazurka Dąbrowskiego”

Dokładnie dziś, 10 marca 2022 r., mija 200 lat od śmierci Józefa Wybickiego, autora słów „Mazurka Dąbrowskiego”. Aby podkreślić wyjątkowy dorobek tego wspaniałego pisarza i polityka, rok 2022 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Józefa Wybickiego.

Przypomnijmy, że Józef Rufin Wybicki urodził się 29 września 1747 r. w Będominie, a zmarł 10 marca 1822 r. w Manieczkach. Brał udział w Powstaniu Kościuszkowskim, po jego upadku wyjechał do Paryża, gdzie starał się o utworzenie wojska polskiego u boku Francji. W okresie Księstwa Warszawskiego Józef Wybicki był senatorem-wojewodą, w czasie Królestwa Kongresowego pełnił funkcję prezesa Sądu Najwyższego. Obecnie w miejscu jego urodzenia znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego.

Jego najbardziej znanym dziełem jest „Pieśń Legionów Polskich” we Włoszech napisana w lipcu 1797 roku w Reggio Emilia we Włoszech, która później została ogłoszona polskim hymnem narodowym. Jeszcze nie tak dawno świętowaliśmy 95 rocznicę ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem Polski, a więcej na ten temat pisaliśmy na łamach „Mojego Gdowa” T U T A J. 

Postać Józefa Wybickiego jest także związana z urodzonym w Pierzchowie (Pierzchowcu) w Gminie Gdów generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim, twórcą Legionów Polskich we Włoszech. To dla nich bowiem napisano słowa otuchy i wsparcia. W miejscu urodzenia generała, na wschodniej ścianie 150- letniego pomnika wyrzeźbione są wersy hymnu (pisownia oryginalna):

„JESZCZE POLSKA NIEZGINĘŁA

MARSZ MARSZ DĄBROWSKI

Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKIEJ”.

 

Wersy „Mazurka Dąbrowskiego” znajdziemy także na szczycie kopca generała Dąbrowskiego. Na kamiennych tablicach wygrawerowano (oryginalna pisownia):

„JESZCZE

POLSKA

NIE

UMARŁA”,

a na drugiej:

„KIEDY

 MY

ŻYJEMY

1797 – 1997″.

 

O podniosłej roli hymnu narodowego autorstwa Wybickiego pisze także pani Stanisława Michałek, poetka ludowa z Pierzchowa, w wierszu pt. „Mazurek Dąbrowskiego”:

„[…]

Bo Mazurek Dąbrowskiego

To we Włoszech utworzony

To Wybicki Dąbrowskiemu 

tak napisał na dwie strony

 

I z tą pieśnią tak na ustach

Aże od Włoch tak jechali

By od wroga Polskę wyrwać

Tak z nadzieją powracali

 

Tak przez długie długie lata

Ten Mazurek jest śpiewany

On podnosi nas na duchu

Wciąż na ustach powtarzany

 

Nasza Polska nie zginęła

Choć była pod zaborami

Walczył o nią nasz Dąbrowski

Wraz ze swymi Legionami

 

Jest Mazurek Dąbrowskiego

Naszym hymnem narodowym

I śpiewa go każdy Polak

I bronić go jest gotowy.”

W roku Józefa Wybickiego, autora słów hymnu narodowego, warto także przypomnieć, że hymn Rzeczypospolitej Polskiej powinien być wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Pamiętajmy zatem, by podczas jego wykonywania zachować powagę i spokój. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu powinny stać w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni zdjąć nakrycia głowy. Dodatkowe przepisy obowiązują wojskowych (osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy oddają honory przez salutowanie), z kolei poczty sztandarowe oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Pogoda za oknem nie sprzyja spacerom, dlatego zapraszamy Was na wirtualny spacer do miejsca urodzenia bohatera hymnu narodowego autorstwa Józefa Wybickiego – generała Jana Henryka Dąbrowskiego:   T U T A J.

 

Foto: Mój Gdów, FB Pierzchów – Mieszkańcy-Wieś (zbliżenie na napis na frontowej ścianie pomnika Dąbrowskiego), Maria Jelonek – Bankowicz (foto 2018 r.), MSWiA.

Video: VideoStudioBochnia.

Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego, Program „Niepodległa”, Portal Śremski, https://zyciorysy.info/jozef-wybicki/, http://www.jozefwybicki.pl/; wiersz „Mazurek Dąbrowskiego” w tomiku wierszy pt. „Słowa o życiu” Stanisława Michałek (wyd. OSP Pierzchów).  

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content