Dziś 11 marca – Dzień Sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji zapraszamy na rozmowę z panem Janem Obrałem, sołtysem Zagórzan.

– Przede mną funkcję sołtysa Zagórzan sprawowała świętej pamięci pani Anna Chwajoł a ja jestem gospodarzem Zagórzan od 2005 roku. Pamiętam, że podczas ostatnich wyborów frekwencja na zebraniu była naprawdę bardzo duża a mieszkańcy wybrali mnie prawie jednogłośnie, co mnie bardzo ucieszyło – wspomina sołtys i dodaje:

– Zawsze działanie dla dobra sołectwa i jego mieszkańców sprawiało mi wiele radości, choć oczywiście czasem nie było łatwo, gdyż oprócz pracy, pełnienia funkcji społecznych, bycia od 2006 roku radnym gminy, prowadzę także gospodarstwo rolne i pasiekę, w której są takie dni, że praca nie może czekać.  Zdarza się, że wykonuję kilka czynności jednocześnie. 

– Jako sołtys cieszę się, że na terenie mojej miejscowości pojawia się co raz więcej inwestycji drogowych, budują się drogi wewnętrzne, chodniki i oświetlenia uliczne. Szczególnie cieszy nakładka asfaltowa na drodze wojewódzkiej, ale także remont w budynku strażnicy w Zagórzanach, odnowienie 2 figur, plac zabaw. Mieszkańcy doceniają także wiele innych drobnych remontów dróg i przepustów. Trzeba jednak powiedzieć, że jako sołtys zawsze mogę liczyć na wsparcie mojej rodziny, rady sołeckiej, koła gospodyń wiejskich, druhów z ochotniczej straży pożarnej oraz mieszkańców. To bardzo ważne i jestem im za to bardzo wdzięczny. Cieszę się, że mieszkańcy naszego sołectwa tak chętnie współpracują z mieszkańcami sąsiednich Zalesian. Oczywiście wiele zadań w sołectwie udaje się wykonać przy wsparciu finansowym gminy Gdów, za co dziękuję. – podsumowując swoją dotychczasową działalność, sołtys nadmienia:

-Zawsze można powiedzieć, że można zrobić więcej, ale pamiętajmy, że budżet gminny jest ograniczony, zatem należy doceniać to, co udaje się wykonać, choć zapewne będę w urzędzie zabiegał o dalsze wykonywanie chodników, asfaltowanie pozostałych dróg oraz remont istniejących nakładek asfaltowych w Zagórzanach.

-Tymczasem, z okazji dzisiejszego Dnia Sołtysa, życzę wszystkim osobom pełniącym tę funkcję przede wszystkim dużo zdrowia oraz spokoju, którego teraz wszyscy potrzebują a także dużo wytrwałości, by udało się zrealizować wszystkie plany i życzenia mieszkańców. Wszystkiego najlepszego!

Do życzeń dołącza się Redakcja „Mojego Gdowa”. Wszystkim gospodarzom sołectw chcemy życzyć pomyślności, radości i satysfakcji z podejmowanych działań, a także wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Niech pozytywne relacje z mieszkańcami dostarczają nowych pomysłów i sił do dalszej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Przypomnijmy, że Gmina Gdów podzielona jest na 29 sołectw, które zamieszkuje ponad 18000 mieszkańców.  Do głównych zadań sołtysów należą reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, dokonywanie poboru podatków oraz uczestnictwo w sesjach rady gminy. 

 • Bilczyce – sołtys Jacek Kaleta
 • Cichawa – sołtys Krzysztof Chyrc
 • Czyżów – sołtys Józef Filipowski
 • Fałkowice – sołtys Izabela Ćwikło
 • Gdów – sołtys Zbigniew Gumułka
 • Hucisko  sołtys Maria Malarczyk
 • Jaroszówka – sołtys Stanisław Konieczny
 • Klęczana – sołtys Andrzej Łosiowski
 • Kunice – sołtys Franciszka Wołek
 • Krakuszowice – sołtys Lucyna Włodarz
 • Książnice – sołtys Władysław Kowalski
 • Liplas – sołtys Elżbieta Pieprzyk
 • Marszowice – sołtys Ludwik Szostak
 • Niewiarów – sołtys Józef Stachnik
 • Niegowić – sołtys Jan Kasprzyk
 • Nieznanowice – sołtys Jan Maciuszek
 • Niżowa – sołtys Anna Osielczak
 • Pierzchów – sołtys Józef Kostuch
 • Podolany – sołtys Iwona Ruman
 • Szczytniki – sołtys Łukasz Dzierżbiński
 • Stryszowa – sołtys Teresa Kominiak
 • Świątniki Dolne – sołtys Józef Stach
 • Wiatowice – sołtys Andrzej Wyporek
 • Wieniec – sołtys Tadeusz Dudzic
 • Winiary – sołtys Zbigniew Włodarczyk
 • Zagórzany – sołtys Jan Obrał
 • Zalesiany – sołtys Grażyna Wesołowska
 • Zborczyce – sołtys Maria Nowak
 • Zręczyce – sołtys Maria Feliks.

Źródło: Gmina Gdów. 

Foto: „Mój Gdów”.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content