Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie

W ubiegłym tygodniu przedszkolaki z Gdowa świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Czternaście grup zaprezentowało program muzyczny przed licznie zgromadzoną publicznością, wśród której znaleźli się rodzice oraz rodzeństwo przedszkolaków, nauczyciele i Dyrektor Przedszkola Pani Urszula Janicka. W tym wyjątkowym dniu dzieciakom towarzyszyło dużo emocji, dla wielu z nich był to pierwszy oficjalny występ.

Życzenia Przedszkolakom złożył również Wójt Gminy Gdów Pan Zbigniew Wojas. Gospodarz gminy wspólnie ze Skarbnik Gminy Gdów Panią Katarzyną Lisowską oraz właścicielem firmy budowlanej Budolex Panem Stanisławem Oleksym podpisali tego dnia umowę na rozbudowę budynku Przedszkola, która będzie trwać piętnaście miesięcy. Dzięki tumu w nowej części obiektu powstaną oddziały dla 50 maluchów. W związku z tą uroczystością wśród gości  w Przedszkolu pojawili się także Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Adam Giza, Kierownik budowy Pani Renata Migacz, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Pani Beata Podkul, Radny Gminy Gdów i Sołtys Gdowa Pan Zbigniew Gumułka. Rozpoczęcie prac planowane jest już na wrzesień 2018 roku.

źródło: FB Przedszkole Samorządowe w Gdowie oraz gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content