Dzień Praw Zwierząt

Dzisiaj w naszym kalendarzu wypada Dzień Praw Zwierząt. W związku z tym postanowiliśmy przytoczyć wstęp Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, który stanowi:

Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta… obwieszcza się:

Więcej:

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

Pamiętajmy aby nasze chronić zwierzęta!

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content