Dzień Dawcy, Gdów 18.09. Odpowiadamy na trudne pytania

Często coś stoi na przeszkodzie, aby zapisać się do bazy jako potencjalny Dawca Szpiku: od braku czasu, poprzez strach, na zwykłej niewiedzy kończąc. Jeśli chodzi o czas- najlepiej to zrobić 18.09.2016. W czasie Pikniku Zdrowia i Aktywności Fizycznej Centrum Wolontariatu przy współpracy z fundacją DKMS organizuje Dzień Dawcy. Strach zniknie, a przynajmniej nie będzie nas paraliżował, jak będziemy więcej wiedzieć na temat dawstwa. Na portalu Mój Gdów, w zakładce wolontariat, znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Pisaliśmy już kto może zostać dawcąjakie są metody pobierania komórek macierzystychczym jest Dzień Dawcy i czym zajmuje się fundacja DKMS. Dziś razem z fundacją DKMS odpowiemy na kolejne trudne pytania.

Istnieją powody osobiste oraz inne, które mogą skłonić potencjalnego Dawcę do wycofania się, nawet na krótko przed przystąpieniem do zadeklarowanego dawstwa. W takich przypadkach oczywiście szanujemy decyzję Dawcy. Nie jest to dla nas łatwe, tym bardziej, że udało już się znaleźć „genetycznego bliźniaka”. Może to dramatycznie pogorszyć sytuację chorego, a nawet doprowadzić do jego śmierci.

Gdy dochodzi do cofnięcia zgody na krótko przed właściwym przeszczepieniem, Pacjent jest już w fazie przygotowywania do przeszczepienia, której nie da się cofnąć. Jeśli w tym czasie nie nastąpi przeszczepienie komórek macierzystych, Pacjent może umrzeć.

Dlatego decyzja o rezygnacji powinna być podejmowana świadomie i z należytą rozwagą i być podyktowana jedynie bezwzględną koniecznością ( np. przyczynami zdrowotnymi, ważnymi zdarzeniami rodzinnymi).

CZY BĘDĄC W CIĄŻY MOŻNA BYĆ POTENCJALNYM DAWCĄ?

Kobieta będąca w ciąży może zarejestrować się jako potencjalny Dawca (o ile nie ma innych przeciwwskazań). Wówczas na formularzu rejestracyjnym w polu przeznaczonym na dodatkowe informacje należy odnotować ten fakt oraz wpisać planowaną datę porodu.

Natomiast będąc zarejestrowanym potencjalnym Dawcą należy poinformować Fundację o ciąży (pisząc na rejestracja@dkms.pl i podając planowaną datę porodu).

W obu przypadkach na czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie zakładana jest blokada, która powoduje, że w tym czasie kobieta nie jest brana pod uwagę podczas poszukiwań. Po upływie tego czasu blokada zostaje automatycznie zdjęta.

JEŚLI DAWCA ODDA KOMÓRKI MACIERZYSTE, TO KIEDYŚ MOŻE MU ICH ZABRAKNĄĆ?

Organizm odbudowuje komórki macierzyste w ciągu dwóch tygodni. Proces ten jest podobny do pobierania krwi i nie prowadzi do trwałej utraty komórek macierzystych.

źródło: DKMS.pl

dkms-szczecin.jpg

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content