Druhowie wybrali nowy Zarząd Gminny OSP

20 listopada br. w Gdowie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podczas spotkania druhowie wybrali przedstawicieli do prezydium zarządu gminnego na lata 2021 – 2026.

W czasie spotkania podsumowano mijającą kadencję. Ponadto, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas złożył podziękowania za wieloletnią współpracę na ręce ustępującego Zarządu.

Do prezydium Zarządu Oddziału Gminnego na nową kadencję zostali wybrani:

Prezes – Dariusz Nowak (OSP Gdów)

Wiceprezes – Jerzy Bukowski (OSP Winiary)

Wiceprezes – Mateusz Kostuch (OSP Pierzchów)

Komendant Gminny OSP – Tomasz Sroga (OSP Marszowice)

Skarbnik – Stefan Niedziela (OSP Cichawa)

Sekretarz – Marcin Zagól (OSP Wieniec)

Członek Zarządu – Marek Kubać (OSP Wiatowice)

 

Ponadto, w zarządzie zasiadają: Jacek Kaleta, Damian Szostak, Marek Strojny, Zbigniew Gumułka, Damian Kopera, Mateusz Pieprzyk, Andrzej Łosiowski, Cezar Obruśnik, Franciszek Feliks, Henryk Kaleta, Jerzy Wcisło, Janusz Opiela, Jan Kasprzyk, Paweł Rudek, Weronika Kostuch, Jan Maciuszek, Wojciech Wilkoński, Roman Majka, Karol Kasprzyk, Mieczysław Kominiak, Konrad Szczelina, Paweł Włoch, Krzysztof Jaroś, Stanisław Natanek oraz Stanisław Tabak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Maciuszek (OSP Liplas), Łukasz Feliks (OSP Kunice), Paweł Stopka (OSP Szczytniki).

Sobotnie spotkanie było także okazją do wyróżnienia strażaków za ich działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz OSP i środowiska lokalnego.

 

Uchwałą z dnia 15 listopada 2021r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdowie nadał Tytuł „Zasłużony dla OSP Gminy Gdów” następującym osobom:

 

Markowi Rodakowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce

Mariuszowi Nodze – OSP Bilczyce

Stefanowi Niedzieli – OSP Cichawa

Andrzejowi Domagale – OSP Fałkowice

Markowi Kurzydymowi – OSP Gdów

Mieczysławowi Bartosikowi – OSP Klęczana

Tomaszowi Pagaczowi – OSP Książnice

Marcinowi Wołkowi – OSP Kunice

Piotrowi Maciuszkowi- OSP Liplas

Jerzemu Wciśle – OSP Marszoiwce

Januszowi Opieli – OSP Niegowić

Markowi Długoszowi – OSP Niewiarów

Wojciechowi Wilkońskiemu – OSP Nieznanowice

Leszkowi Słaboszowi – OSP Pierzchów

Henrykowi Jamce – OSP Stryszowa

Stanisławowi Skiminie – OSP Szczytniki

Waldemarowi Curyło – OSP Wiatowice

Kamilowi Wojtasowi – OSP Wieniec

Pawłowi Włochowi – OSP Winiary

Mateuszowi Natankowi – OSP Zagórzany

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym, a nowemu Zarządowi życzymy owocnej współpracy i wszelkiej pomyślności.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content