Drogi rolnicze w remoncie

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych remontowane są drogi do gruntów rolnych. Na chwilę obecną zakończyły się już roboty zaplanowane do realizacji w Zręczycach i Klęczanie, trwają w Marszowicach, a najbliższych tygodniach prowadzone będą także w Niegowici, Szczytnikach i Winiarach.

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przystąpiło 4 wykonawców. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane. Koszt zadania to około 160 000,00zł, a prace mają się zakończyć w drugim tygodniu sierpnia br. Od dnia odbioru końcowego zadania Wykonawca udzielił 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace.

Zadanie pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gdów w 2017r.” współfinansowane jest ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Poniżej zdjęcie przedstawiające remont drogi w Marszowicach.

Źródło: www.gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content