Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy 6.0

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ogłosił nabór wniosków o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości do 5 tys. zł finansowany ze środków Funduszu Pracy

Wnioski o dotację można składać do 31.01.2021 r.  wyłącznie w formie elektronicznej do urzędu właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Warunkiem złożenia wniosku  jest udostępnienie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stosownego wniosku elektronicznego na stronie: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem:
 •    
  47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach
  47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  74.20.Z Działalność fotograficzna
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  85.59.A Nauka języków obcych
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
  i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.D Działalność paramedyczna
  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z Działalność muzeów
  93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

 • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.
   
 • ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio
  w październiku albo listopadzie 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Pracy w Wieliczce.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content