Do 30 września zgłoszenia do Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego

200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego, chcąc wpisać się w jego obchody organizuje konkurs dla uczniów, którego celem jest popularyzacja kultury obcowania z tekstem literackim wśród dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest popularyzacja kultury obcowania z tekstem literackim wśród dzieci i młodzieży oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży, doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji, wystąpień publicznych, a także popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Realizacja zadania ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa, a także rozwinąć umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

Zaproszenie do udziału w konkursie zostało wysłane do wszystkich szkół podstawowych z Województwa Małopolskiego. Konkurs przewiduje 4 etapy: szkolny, gminny, powiatowy oraz wojewódzki. Należy pamiętać, że Szkoła rejestruje udział poprzez formularz online do 30 września 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
https://www.pbw.edu.pl/wydarzenia/1994-malopolski-konkurs-recytatorski-dla-uczniow-2022

Źródło: https://www.pbw.edu.pl/wydarzenia/1994-malopolski-konkurs-recytatorski-dla-uczniow-2022

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content