Do 15 listopada wnioski na wymianę azbestu

W poniedziałek 17 października rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat do wymiany dachu z azbestem, który pokrywa budynki w gospodarstwie rolnym. O dopłatę można ubiegać się do 15 listopada. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Informujemy, że od dnia 17 października 2022 r. ruszy program dla rolników na usuwanie azbestu. Wnioski należy składać do 15 listopada 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

– informuje gmina Gdów. 

Wnioski mogą składać rolnicy, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933 z późn.zm.) lub;

 • przyznano im płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz.1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem,
 • jeżeli:
 •  są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe;
 •  mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).
 •  są pełnoletni.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

 • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,

 • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
 • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
 • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

Więcej informacji na temat możliwości przyznania dopłat do wymiany dachu z azbestem można znaleźć  TUTAJ. 

 

Foto: copoznan.pl . 

Źródło: gmina Gdów, www.gov.pl. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content