Do 14 października przyjmowanie zgłoszeń w konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”

Własnoręcznie przygotowany wytwór rękodzielniczy nawiązujący do lokalnych tradycji należy wykonać, aby zwyciężyć w konkursie organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia, które można wysłać do 14 października, oceniane będą pod względem jakości i estetyki, oryginalności, wykorzystania materiałów naturalnych przy tworzeniu pracy, możliwości dalszego powielania pracy jako gadżetu do promowania ARiMR.
Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

– zachęca ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

Konkurs trwa od 21 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r. 

  1. Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 r. poz. 165, 1240)
  2. Koło może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia poglądowe (maksymalnie 5 zdjęć).
  3. Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy własnoręcznie przygotowanego wytworu rękodzielniczego nawiązującego do lokalnych tradycji.
  4. Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.)

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 28 października 2022 r. na stronie internetowej ARiMR, a więcej informacji można uzyskać TUTAJ. ]

W pierwszej edycji konkursu zorganizowanej w 2021 roku wzięło udział 291 kół gospodyń wiejskich. Zwyciężyło KGW Jarzębina, które otrzymało m.in. lodówkę oraz kuchnię gazową. Drugie miejsce zajęło KGW Giedlarowa. W ręce Pań trafiły ekspres do kawy i dwa parowary. Trzecie miejsce przypadło w udziale KGW Brzeźno, Panie otrzymały bemar elektryczny i gofrownicę.  ARiMR wyróżniło 27 kół gospodyń wiejskich, którym przekazano m.in. lodówki turystyczne oraz gofrownice. Informacja o rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu znajduje się TUTAJ.

FOTO: ARiMR.

Źródło: ARiMR.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content