Debata o bezpieczeństwie i prezentacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

W dniu wczorajszym w budynku Urzędu Gminy Gdów odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie miało na celu diagnozę potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Gdów w zakresie poprawy bezpieczeństwa w rejonie centrum Gdowa. W debacie wzięli udział mieszkańcy gminy, radni oraz sołtysi, wójt gminy Zbigniew Wojas, Komendant Komisariatu w Gdowie podinsp. Zbigniew Klepka wraz ze współpracownikami oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Na wstępie Komendant Zbigniew Klepka przedstawił podsumowanie pracy komisariatu w Gdowie w poprzednim roku oraz pokazał działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w czasie której głównymi tematami był problem „nocnych rajdów” urządzanych w Gdowie, poruszono kwestię infrastruktury drogowej oraz problemu jakim jest przesiadująca wieczorami i w nocy w miejscach publicznych młodzież zachowująca się wulgarnie, często spożywająca alkohol i stosująca inne używki. Podczas debaty wspólnie uzgodniono, aby zamontować progi zwalniające w okolicach rynku, które w znacznym stopniu utrudnią młodzieży zbyt szybkie rozwijanie prędkości.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Na mapie możemy zaznaczyć miejsca gdzie zauważymy m.in: akty wandalizmu, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, kłusownictwo, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,wypalanie traw.

Kolorem zielonym zaznaczone są zdarzenia nowe (niedawno dodane), na żółto oznaczone są zdarzenia w trakcie weryfikacji, na czerwono- potwierdzone, na niebiesko- potwierdzone wyeliminowane, a na szaro niepotwierdzone.

Warto podkreślić, że każdy z nas ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony  można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. 
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997
Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji !!!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content