Darmowe szkolenia,płatne staże- zgłoszenia tylko do końca marca

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o realizuje projekt „BLIŻEJ  PRACY-  Aktywizacja  zawodowa  mieszkańców Małopolski”

Projekt kierowany jest do bezrobotnych i biernych zawodowo kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiaty miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, wielicki i proszowicki należących do co najmniej  jednej z następujących grup:

– os. Powyżej 50 l

– os. Bezrobotne

– os. Niepełnosprawne

– os. O niskich kwalifikacjach

– Kobiety

WSPARCIE :

PŁATNE STAŻE – 4 i 6 miesięczne z możliwością późniejszego zatrudnienia

BEZPŁATNE SZKOLENIA – dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz rynku pracy . Możliwe STYPENDIUM  SZKOLENIOWE.

Indywidualna diagnoza potrzeb i Opieka Doradcy Zawodowego ,pośrednik pracy i inne formy wsparcia .

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ 30.03.2019. TEL.500-181-451

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content