Czyżów otrzyma dotację na kolejne inicjatywy społeczne

Grupę nieformalną tworzą mieszkanki wsi Czyżów, będące przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich w Czyżowie oraz studentkami Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz sołtys wsi Czyżów.  W ramach konkursu grupa  pozyskała na realizację swoich inicjatyw blisko 5 tysięcy złotych. Projekt skierowany jest do mieszkańców wsi Czyżów, w tym głównie do dzieci, młodzieży i seniorów  i zakłada przeprowadzenie: cyklu zajęć z zakresu warsztatów artystycznych/malarskich i cyklu zajęć z tańca towarzyskiego użytkowego. Prace plastyczne wykonane podczas warsztatów artystycznych oraz umiejętności zdobyte podczas nauki tańca zaprezentowane będą podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego w ostatni weekend maja,  który będzie formalnym zakończeniem projektu.

W Czyżowie w ostatnim czasie dzieje się dużo. Aktywnie działa lokalne KGW, które tylko w roku 2015 z Radą Sołecką w Czyżowie zorganizowało: zabawę karnawałową na „Walentynki” dla swoich mieszkańców i okolicznych miejscowości, „Piknik rodzinny” w plenerze z „dmuchańcami” i konkursem dla dzieci, brało udział w Majówce i Dniach Gdowa z prezentacją potraw regionalnych i strojów ludowych, zorganizowało „Pożegnanie lata”  i zabawę taneczną, a także wigilię w Domu na Stawisku dla mieszkańców Czyżowa i słuchaczy UTW w Czyżowie.

W ubiegłym roku Centrum Kultury realizowało wspólnie z mieszkańcami Czyżowa projekt „ Domy Kultury Plus”, w ramach którego od sierpnia do listopada odbywały się w Domu Ludowym warsztaty fotograficzne, kulinarne, artystyczne i taneczne. Od czerwca ubiegłego roku w Czyżowie działa również filia gdowskiego Uniwersytetu III Wieku.

Doświadczenie zdobyte w realizacji dotychczasowych działań i  zaangażowanie mieszkańców zaowocowało złożeniem swojego projektu w tegorocznej edycji projektu „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2016”. Pomysł na dalsze działania wspierające zainteresowania artystyczne mieszkańców Czyżowa okazał się ciekawy dla komisji oceniającej wnioski i zdecydował o przyznaniu dotacji. Czas realizacji projektu to kwiecień- maj 2016 dlatego już 15 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców,  na którym ustalono harmonogram działań i podzielono zakres obowiązków.

Działania Grupy aktywności lokalnej można śledzić na nowopowstałym fanpage na facebooku zobacz tutaj

My ze swojej strony gratulujemy Grupie pozyskania funduszy, będziemy  z pewnością „podglądać” jak działają,  a już  dziś  zapraszamy na Piknik do Czyżowa  28 maja br.

harmonogram czyzów fijo

[Not a valid template]

Wigilia w Domu na Stawiskach oraz warsztaty florystyczne w ramach Domy Kultury Plus

zdjęcia; Centrum Kultury w Gdowie

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content