Czy niska emisja ma coś wspólnego ze mną?

W ostatnich tygodniach pytaliśmy Was w naszej ankiecie czy wiecie co kryje się pod pojęciem „niskiej emisji”. 27% ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, 29%-coś słyszało o niskiej emisji, ale nie zagłębiało się w temat. 46% głosów, stwierdziło, że wie czym jest niska emisja.

Dla wszystkich, którym nie jest obojętne to czym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie, przypominamy dziś, czym jest niska emisja, i dlaczego jest tak szkodliwa.

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń.

Przyczyny niskiej emisji:

– ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci, brak norm dotyczących paliw wykorzystywanych w gospodarstwach domowych,

– korzystanie z przestarzałych pieców,

– nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,

– emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy,

– mała popularność odnawialnych źródeł energii.

Konsekwencje

Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc).

grafika

Nie tylko zdrowie pojedynczych ludzi jest narażone w wyniku długiej ekspozycji na niską emisję. Powoduje ona także m.in. zmiany klimatyczne na całym świecie, kwaśne deszcze, przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad budynków (w wyniku osadzania się na nich dwutlenku siarki).

 

źródło: www. wezoddech.ceo.org.pl/

grafika: www.krakowskialarmsmogowy.pl/zdrowie

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content