Czy gdowski gabinet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostanie zamknięty?

Otrzymaliśmy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce niepokojące informacje, że w związku z obniżeniem budżetu dla jednostki może zostać zlikwidowany gabinet zamiejscowy w Gdowie. Jak informuje Dyrekcja Poradni projekt planu finansowego zakłada obniżkę budżetu o 28,6% w stosunku do aktualnego budżetu placówki. Wśród wielu konsekwencji takiej decyzji, znalazły się m.in.:  redukcja etatów, w tym specjalistów, likwidacja terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz grupowych zajęć terapeutycznych, wydłużenie się okresu oczekiwania na przyjęcie do Poradni oraz wspomniana likwidacja gabinetu w Gdowie.

Starostwa Wielicki w swym oświadczeniu, które zostało opublikowane na stronie Powiatu Wielickiego tłumaczy, że „Powiat znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Oficjalne zadłużenie powiatu sięgnęło ponad 56 milionów złotych, co daje niechlubne pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów w Małopolsce”. Ponadto powiat posiada inne zobowiązania sięgające dodatkowo 22 milionów złotych, co daje razem niemal 80 milionów zadłużenia, przy dochodach własnych jedynie ok. 54 milionów. „Wprowadzenie oszczędności wynika, po pierwsze z tego, że nowy budżet należy przygotować zgodnie z nowymi przepisami regulującymi kwestie dopuszczalnych obciążeń z tytułu spłaty zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po drugie Powiat Wielicki musi wyjść z długów zaciągniętych w poprzednich latach przez poprzednie władze powiatu”.

Jak zapewnia Starosta obecnie nie przewiduje się likwidacji żadnej jednostki powiatowej, jednak  zaproponowane drastyczne cięcia budżetowe dotyczą 12 jednostek powiatowych, w tym Poradni. Podkreśla, że jeśli pojawią się jakieś możliwości złagodzenia przedstawionych ograniczeń finansowych to zostaną natychmiast wprowadzone.

Pracownicy Poradni wystosowali pismo do Starosty Wielickiego, Wicestarosty, posłanki na Sejm RP Urszuli Ruseckiej i Radnych Powiatu Wielickiego, w którym zwracają się z prośbą o wnikliwą analizę sytuacji. Tłumaczą w nim, że redukcja 10 etatów, w tym 9 stanowisk pedagogicznych spowoduje konsekwencje dla całej społeczności lokalnej. Ograniczenie działalności poradni dotknie w szczególności dzieci i młodzież oraz ich rodziców i opiekunów – borykających się z różnego rodzaju trudnościami: m. in. niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami i chorobami psychicznymi, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią), chorobami przewlekłymi. Podkreślają, że w niektórych przypadkach brak dostępu do szybkiej i rzetelnej pomocy, w tym diagnozy, skutkować może nawet zagrożeniem życia i zdrowia.

Także szkoły i rodzice włączyli się w dyskusję o przyszłości Poradni i wystosowali do Starostwa petycję przeciwko ograniczeniu terapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce. Petycję mogą podpisać wszyscy zainteresowani. Dotychczas pod petycją podpisało się już ponad 2000 osób.

https://www.petycjeonline.com/przyszo_poradni_to_przyszo_waszych_dzieci_podpisz_petycj_przeciwko_ograniczeniu_terapii_w_powiatowej_poradni_psychologiczno-pedagogicznej_w_wieliczce

 

Do sprawy Poradni zapewne powrócimy w najbliższym czasie. Będziemy śledzić dalsze losy Poradni i jej punktu w Gdowie.

 

Zobacz także: 

Oświadczenie Starosty Wielickiego dotyczące sytuacji finansowej powiatu

Oświadczenie Starosty Wielickiego w sprawie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Informacja Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content