Co słychać na Gdowskim Uniwersytecie?

Od września br. rozpoczął się IV rok zajęć  Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają zarówno w Gdowie jaki i nowej filii w Czyżowie. Łącznie blisko 120 seniorów korzysta z bogatej oferty wykładów i zajęć. Ideą funkcjonowania tego typu „uczelni dla seniorów” jest łączenie aspektów edukacyjnych (uczenia się przez całe życie) z promocją zdrowego stylu życia (zajęcia ruchowe) oraz rozwijanie pasji i zainteresowań seniorów (zajęcia artystyczne,  taneczne, folklorystyczne i muzyczne).

Wykłady i seminaria są podzielone według tematów, jakie interesują poszczególne grupy słuchaczy. W tym semestrze tematyka wykładów  została ustalona w obszarach: prawo, zdrowie, psychologia, tematy społeczne, kultura, turystyka i dziedzictwo kulturowe regionu. W zakresie promocji zdrowia studenci wysłuchali w tym semestrze wykładów min. dr Barbary  Gryglewskiej z  Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii  CM UJ oraz dr Alicji Klich-Rączka oraz Beaty Pióreckiej CM UJ. Wzięli również udział w konferencji dotyczącej zdrowego starzenia się zorganizowanej przez Instytut Łukasiewicza  w Gdowie i konferencji dotyczącej problemu profilaktyki  i leczenia chorób cukrzycy w Dobczycach. W obydwu konferencjach uczestniczyli specjaliści z zakresu geriatrii, dietetyki, diabetologii i endokrynologii.

Gościem Uniwersytetu była również prof. Izabela Lewandowska-Malec (katedra Prawa i Administracji UJ) oraz poseł Elżbieta Achinger. Natomiast w najbliższych miesiącach wykłady wygłoszą m.in. Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar oraz Prorektor  Politechniki Krakowskiej  dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.

Szereg tematów w zakresie kultury  i turystyki jest podejmowanych na wykładach seminaryjnych. Obejmują one szeroko pojętą edukację kulturalną oraz wybrane zagadnienia  z wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego regionu i szeroko pojętej turystyki.

Oprócz wykładów ważnym aspektem programu Uniwersytetu są zajęcia ruchowe (gimnastyka, nordic walking i wyjazdy na pływalnię), zajęcia informatyczne i artystyczne oraz lektorat języka angielskiego. Są one bardzo istotnym elementem budowania postawy aktywnego spędzania wolnego czasu i realizacji własnych zainteresowań w wieku senioralnym.

Nie brakuje również wyjazdów edukacyjnych i kulturalnych. W ostatnim czasie studenci odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu i Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. W listopadzie zaplanowano wyjazd do Wadowic (Dom Rodzinny Jana Pawła II oraz zwiedzanie miasta; zwiedzanie Podgórza, m. in. Fabryka Oskara Schindlera), a w grudniu Muzeum Podziemia Rynku w Krakowie, Muzeum Etnograficzne oraz konkurs szopek bożonarodzeniowych na krakowskim Rynku.

W ramach edukacji kulturalnej blisko 40 studentów  uczestniczy w projekcie Filharmonia dla Seniora (wyjazdy raz w miesiącu  do Filharmonii Krakowskiej na koncerty specjalnie opracowane dla seniorów). Ponadto w listopadzie oraz grudniu zaplanowano wyjazdy na spektakle teatralne (Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa  w Niepołomicach oraz Teatr Groteska w Krakowie).

Zakończeniem I semestru IV roku zajęć będzie grudniowe spotkanie opłatkowe zaplanowane w Gdowie 21 grudnia a w Czyżowie 28 grudnia.

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content