CK-art- wielkie święto młodzieży w Gdowie

Ubiegłoroczna, szósta edycja  tego Festiwalu zgromadziła uczestników z 34 placówek  oświatowych i kulturalnych  z aż 6  powiatów: wielickiego, myślenickiego, bocheńskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, nowotarskiego. Nie zabrakło również zgłoszeń indywidualnych. Jesteśmy właśnie w trakcie przygotowań do siódmej już edycji CK-artu. Organizacja ruszyła w styczniu, to właśnie w tym czasie został przeprowadzony kolportaż materiałów promocyjnych: plakatów, zaproszeń, regulaminów oraz kart zgłoszeń. Zacznijmy jednak od początku, skąd wziął się pomysł na organizację tego typu wydarzenia? Pomysłodawcą jest Centrum Kultury w Gdowie a idea zrodziła się  po raz pierwszy w 2010 roku. Celem głównym i najważniejszym  było umożliwienie młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej z terenu powiatu wielickiego zaprezentowania się we wszystkich dziedzinach twórczości- za wyjątkiem teatru. W związku z powyższym  regulaminowo zostały określone następujące formy prezentacji : taniec, muzyka, literatura, plastyka, fotografia, multimedia.  Żadna z podanych dziedzin nie jest ściśle sprecyzowana czy regulaminowo ograniczona, co sprawia, że Festiwal ten ma wyjątkowy charakter, uczestnicy prezentują się w takiej formule, której po prostu czują się najlepiej, a najbardziej oryginalny występ czy indywidualna interpretacja jest tu mile widziana i właśnie dlatego jesteśmy tak pozytywnie co roku zaskakiwani. Odpowiedź na pierwszą edycją CK-artu przerosła  nasze  oczekiwania. Ponad 550 uczestników, ponad 200 prac plastycznych i literackich, ponad 70 muzycznych i tanecznych zespołów. To było szaleństwo, głównie w formach scenicznych, które przewidują prezentację solistów, duetów, grup tanecznych, zespołów wokalnych, chórów oraz zespołów rockowych.

Finałem kilkudniowych przesłuchań jest Gala Laureatów, od kilku lat ze względu na ilość zgłoszeń, podzielona na dwie części- pierwsza obejmuje zgłoszenia w kategorii plastyka, fotografia, multimedia, druga pozostałe formy. Nagrodą w Festiwalu są min. unikatowe statuetki, których projekt powstał w  naszej pracowni plastycznej.  Fachowe jury, w którym co roku zasiadają, w zależności od kategorii, zawodowi tancerze muzycy, plastycy i literaci nigdy nie ma łatwej pracy. Dla przykładu tylko w roku 2015 do konkursu plastycznego w Przeglądzie Artystycznym Młodzieży przystąpiło ponad 200 uczestników. Równocześnie  w kategorii LITERATURA udział zgłosiło 20 uczestników. Do przesłuchań w kategorii TANIEC udział zgłosiło 4 solistów, 6 duetów i 17 grup tanecznych. W przesłuchaniach w kategorii MUZYKA wzięło udział: 4 instrumentalistów, 43 solistów, 8 zespołów wokalno-instrumentalnych, 2 chóry i 10 zespołów rockowych.

Wraz z upływem lat Festiwal rozwija się, a my staramy się sprostać wymaganiom uczestników, ciągle ulepszając jego formułę, tak by Festiwal był coraz atrakcyjniejszy a uczestnicy z roku na rok przyjeżdżali chętniej i liczniej. Przegląd swym zasięgiem obejmuje już nie tylko powiat wielicki, co było założeniem podczas pierwszych jego edycji, ale sięga do powiatów ościennych. Od roku 2013 w kategorii taniec i muzyka przeprowadzane są równolegle eliminacje powiatowe / dla powiatu wielickiego/ do ,, Talentów Małopolski ”, których w tym roku organizatorem jest Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. ,,Talenty Małopolski” to dla laureatów CK-artu okazja do zaprezentowania się na dalszych etapach,  a warto wspomnieć, że w latach ubiegłych wielu z nich odnosiło sukcesy na szczeblu wojewódzkim.

            Nową propozycją podczas CK-art 2015 w kategorii muzyka była również możliwość współpracy ze Studiem Nagraniowym IP, które oferowało profesjonalną obórkę i nagranie  materiału muzycznego,  natomiast w latach poprzednich nagrodzone zespoły rockowe  brały udział w rockAutostrada Festival – corocznym festiwalu muzyki rockowej, odbywający się od 2005 roku w Proszówkach. Ponad to wielu wykonawców miało również okazję wystąpić przed szeroką publicznością podczas największej, plenerowej imprezy na terenie naszej gminy, jaką jest Święto Ziemi Gdowskiej. Jak widać CK- art to nie tylko nagrody i dyplomy, ale i szerokie możliwości dalszego rozwoju i możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością.

Miesiąc marzec w Centrum Kultury to od sześciu lat bardzo dużo emocji, bardzo dużo gości i bardzo dużo talentu.  Niezmiennie od pierwszej edycji gościmy w naszym Centrum ponad 500 wykonawców.  Ogromną radością dla nas jest fakt, że ciągle możemy liczyć na tak imponującą ilość zgłoszeń. Czekamy na Was i w tym roku, liczymy, że po raz koleiny Centrum Kultury w Gdowie zapełni się radością, energią, młodością i kreatywnością, bo to właśnie cechuje uczestników naszego Festiwalu.

Patronat medialny nad wydarzeniem od pierwszej edycji Festiwalu objęli  Dziennik Polski,  Radio Plus,  w tym roku po raz pierwszy Portal MójGdów.pl

Patronat honorowy: Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas

Wsparcie finansowe: Gmina Gdów, w latach ubiegłych również Powiat Wielicki

Regulamin Festiwalu oraz kartę zgłoszeń znaleźć można na naszej stronie www.ckgdow.pl w zakładce CK-art oraz na naszym profilu Facebook.

 

Magdalena Ciężarek

Centrum Kultury w Gdowie

[Not a valid template]

 autor zdjęć: PIOTR SIONKO

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content