BUDŻET GMINY GDÓW NA 2023 UCHWALONY

Budżet gminy Gdów na przyszły rok uchwalony. Przewiduje dochody na poziomie 105 700 000 zł, a wydatki w kwocie 117 720 000 zł. Na kwotę 28 721 926,63 zł zaplanowano wydatki majątkowe. Zaplanowany  deficyt wyniesie 12.020.000 zł. Sytuację finansową gminy podsumował gospodarz gminy, dziękując osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu przyszłorocznego budżetu.

W tym roku przygotowanie budżetu było szczególnie trudne, ponieważ wydatki stale rosną, zaś dochody są ograniczone. Nasz samorząd, podobnie jak nas wszystkich, dotknęła największa od blisko 30 lat inflacja: gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, gazu, wszelkich materiałów i robocizny. Ponadto, budżet Gminy Gdów co roku traci na pakiecie zmian podatkowych wdrażany w ramach programu Polski Ład pokaźną część wpływów, nie otrzymując w zamian adekwatnej rekompensaty. Zależność w konstruowaniu budżetu jest w tym przypadku jednoznaczna – mniejsze wpływy z dochodu PIT oznaczają mniejsze środki na obligatoryjne wydatki bieżące. Dodatkowo, środki przyznane nam na  szereg działań z programu Polski Ład zostaną nam zwrócone dopiero po wykonaniu kosztownych inwestycji, a w pierwszej kolejności  ponosimy wydatki z wkładu własnego. Pomimo tej niełatwej sytuacji, wraz z Radą  Gminy, postanowiliśmy nie podnosić naszych podatków lokalnych, a także opłat za wodę, ścieki oraz za wywóz śmieci 

– podsumował Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas.

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Komisje Stałe Rady Gminy Gdów. Na sesji 15 grudnia br., oprócz uchwalenia przyszłorocznego budżetu, radni procedowali także nad zmianami w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, kwestii udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz przystąpienia do sporządzenia punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów oraz części sołectwa Nieznanowice. Wyrażono zgodę na najem w formie bezprzetargowej pomieszczeń w budynku komunalnym Ośrodek Zdrowia w Niegowici na dłużej niż 3 lata. 

Jak wyglądały obrady można zobaczyć na nagraniach TUTAJ (I część) oraz TUTAJ (II część). 

Foto i źródło: gmina Gdów. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content