Bezzwrotne dotacje na start 30+

 

Trwa czwarty nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes”. W ramach pomocy można otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28.04 br

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osób powyżej 50 roku życia, 
  • osób długotrwale bezrobotnych, 
  • osób z niepełnosprawnościami, 
  • osób o niskich kwalifikacjach, 
  • kobiet.

Szczegóły dotyczące projektu znajdziesz na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zobacz tutaj.

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content