Bezpłatne Porady Prawne w Urzędzie Gminy Gdów

Starosta Wielicki informuje o przywróceniu udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu, w tym w budynku Urzędu Gminy Gdów.

Aby uzyskać darmową pomoc prawną osobiście w punkcie należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 14:30.

Udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie bezpiecznej odległości.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Więcej informacji TUTAJ. 

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content