Bezpłatne badania mammograficzne w Gdowie i w Niegowici- zapisz się już dziś

Na początku września do Gdowa i do Niegowici przyjedzie mammobus, w którym zarejestrowane wcześniej Panie będą mogły przeprowadzić darmowe badania mammograficzne.

Postój mammobusu jest związany z realizacją Projektu: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr: RPMP.08.06.02-12-0257/18-00

Z badania mogą skorzystać Panie w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950):
– uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
– mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w Małopolsce (dowód osobisty)

Dodatkowo zapewnione jest bezpłatnie:
– zabezpieczenie opieki nad osobami niesamodzielnymi, które są pod opieką uczestniczki badania
– udogodnienia dla niepełnosprawnych.
Uczestniczkom wykonującym badania mammograficzne zwracamy koszty niezbędnego dojazdu na badania i z powrotem.

Postój mammobusów:

Ośrodek Zdrowia – parking                Remiza OSP – parking
GDÓW 402                                                NIEGOWIĆ 140
5 września 2019                                      6 września 2019
Badania od 9.00 do 16.oo                    Badania od 12 do 19

Uczestniczki badań mammograficznych otrzymują atrakcyjny zestaw materiałów edukacyjnych!
Konieczna wcześniejsza rejestracja:
12 633 02 18, 503 777 651

Realizator projektu: Centrum Medyczne MASZACHABA sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków, 12 6330218

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content