Debata „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy Gdów”

27.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, odbyła się debata społeczna pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy Gdów”. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz Komisariatu Policji w Gdowie, wspólnie z uczestnikami dyskutowali na tematy związane z bezpieczeństwem na drogach gminy Gdów. Była to również okazja do promocji interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Debatę rozpoczęła I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce podisnp. Agnieszka Burzec – Czesak, która przywitała uczestników spotkania przedstawiając jednoczenie funkcjonariuszy biorących udział w wydarzeniu. Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Gdów, Pan Grzegorz Piętak który przywitał przybyłych gości oraz funkcjonariuszy wielickiej Komendy.

Debata rozpoczęła się od krótkiego podsumowania działań Komisariatu Policji w Gdowie przez komendanta tej jednostki  nadkom. Krzysztofa Mistarza. Działania gdowskiego komisariatu obejmują gminę Gdów oraz Biskupice. Łącznie, policjanci z Komisariatu Policji w Gdowie działają na terenie 40 miejscowości. Jest to bardzo duży obszar, na którym każdego dnia bezpieczeństwa strzeże 28 policjantów.
W kolejnym punkcie debaty przystąpiono do problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najpierw głos zabrał naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego wielickiej komendy podkom. Piotr Michniak. Na podstawie wykonanej analizy w tym zgłoszeń na Krajową Mapę Bezpieczeństwa, przedstawił miejsca i problemy najczęściej zgłaszane funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Przedstawiona została analiza wypadków, kolizji i ich sprawców, a także ilość ujawnionych użytkowników dróg będących pod działaniem alkoholu.  Następnie odbyła się dyskusja, podczas której mieszkańcy wskazali najbardziej uciążliwe problemy związane z łamaniem przepisów ruchu drogowego. Od lat niewątpliwie najbardziej ,, popularnym ‘’ problemem jest przekroczenie dozwolonej prędkości. Mieszkańcy wskazali tutaj DW 967 w kierunku Bochni ale również miejscowość Wiatowice. Kolejnym zgłoszonym problemem jest przekroczenie tonażu przez pojazdy ciężarowe przewożące żwir w miejscowości Wieniec. Poruszono także problem zanieczyszczenia drogi przez pojazdy rolnicze. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego odnotował wszystkie wskazane miejsca oraz problemy zgłoszone przez uczestników debaty. Zobowiązał się do podjęcia stosownych działań przez podległych funkcjonariuszy w celu rozwiązania zgłoszonych problemów.

W ramach debaty mundurowi promowali aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz  „Moja Komenda”.

 

Źródło: POLICJA

Zdjęcia: Gmina Gdów  Edyta Trojańska-Urbanik

Autor: Redaktor 5

Udostępnij post na:

Skip to content