Będzie łatwiej i wygodniej? e-usługi w powiecie

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce podpisano umowę w sprawie realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego”. Dzięki niemu mieszkańcy oraz inwestorzy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.

Projekt ma na celu wprowadzone w Starostwie Powiatowym w Wieliczce e-usług, które umożliwią  pozyskiwanie map i dokumentów dotyczących  geodezji i kartografii  poprzez platformę internetową. – To będzie bardzo duże ułatwienie  dla  właścicieli nieruchomości, potencjalnym nabywców, inwestorów i projektantów, bo materiały dostępne dotychczas tylko w urzędzie trafią na platformę cyfrową – podkreśla Jacek Juszkiewicz, starosta wielicki.  

Aby rozszerzyć zakres świadczonych dotychczas  e- usług  konieczna jest cyfryzacja operatów  geodezyjnych znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, a także utworzenie  cyfrowych baz danych ewidencji gruntów i budynków( EGiB), baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT) oraz baz danych obiektów topograficznych ( BDOT500) dla terenu miasta i gminy Niepołomice oraz gminy Gdów.

W praktyce e-usługi umożliwią mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych on-line. Będą oni mogli zamówić przez Internet dokument, zaświadczenie lub mapy pochodzące z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do tego stanie się możliwe sprawdzenia danych związanych choćby z położeniem nieruchomości, jej wielkością, położeniem dróg, gruntów rolnych czy obszarów leśnych. Tą drogą będzie można zgłosić zapotrzebowanie na wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz uzgadniać dokumentacje projektowe.

Realizacja  całego projektu potrwa do 2021 roku a jego  wartość to 7 548 578,13 zł, z czego dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 wynosi: 6 793 720,22 zł.

źródło: https://www.powiatwielicki.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content