Ankieta dla mieszkańców gminy

30Urząd Gminy Gdów informuje, że rozpoczęły się przygotowania do opracowania dokumentów strategicznych w obszarze społecznym, które będą wyznaczały kierunki rozwoju gminy na kolejne lata. W związku z tym zapraszamy mieszkańców do zabrania głosu w sprawie swojego miejsca zamieszkania.

Wystarczy wypełnić załączoną ankietę.

Państwa opinie pozwolą na wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb mieszkańców oraz działań, które należy podjąć w pierwszej kolejności. 

Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. 

Po wypełnieniu ankiety prosimy o dostarczenie jej na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów, do 13 kwietnia br.

Ankietę w wersji elektronicznej można pobrać ze  strony www.gdow.pl i po wypełnieniu dostarczyć do Urzędu Gminy  Gdów  lub wysłać pocztą na w/w adres do 13 kwietnia br.

ANKIETA

ankieta

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content