Ankieta dla mieszkańców Gminy Gdów

Urząd Gminy w Gdowie informuje, że obecnie prowadzone są prace związane z diagnozą obszaru Gminy Gdów, która stanowić będzie podstawę do opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gdów na lata 2021-2030. Dla naszej Gminy szczególnie ważny jest Państwa głos w tej sprawie, dlatego przygotowano ankietę, której celem jest poznanie Państwa opinii w kwestiach postrzegania różnych spraw, w sposób istotny wpływających na jakość życia.

Władze gminy zachęcają do aktywnego udziału w kreowaniu satysfakcjonujących warunków życia, edukacji, funkcjonowania zawodowego, spędzania wolnego czasu i decydowania w wielu innych obszarach. Macie Państwo możliwość wpływu na kształtowanie kierunków i celów rozwoju naszej Gminy!   

Państwa spostrzeżenia, zawarte w odpowiedziach na poniższe pytania, pozwolą doprecyzować priorytetowe potrzeby wszystkich członków naszej społeczności lokalnej, a w efekcie posłużą rzetelnemu opracowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gdów na lata 2021-2030.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety:  zobacz tutaj- ankieta

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content