„Akcja: Sztuka bez barier” – nowy projekt realizowany przez Centrum Kultury w Gdowie

Od czerwca br rozpoczną się zajęcia z projektu Centrum Kultury „Akcja: Sztuka bez barier”. W listopadzie ubiegłego roku CK w Gdowie złożyło do Narodowego Centrum Kultury wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA. Centrum Kultury w Gdowie na zgłoszony projekt otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000 zł.

Ideą projektu jest zorganizowanie zajęć kulturalnych poza siedzibą Centrum Kultury. Nadrzędnym celem jest umożliwianie uczestnictwa w zajęciach artystycznych oraz integracji społecznej przedstawicieli różnych grup społecznych w tym: dzieci i młodzieży szkolnej pozostających pod opieką Placówki Wsparcia Dziennego w Zagórzanach, osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podolanach oraz mieszkańców z wsi: Liplas, Nieznanowice i Kunice, które z powodu oddalenia od instytucji kultury  mają  utrudniony dostęp do życia kulturalnego i społecznego.

Dla uczestników projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów edukacyjno-kulturalnych w dziedzinie sztuk plastycznych oraz wyjazdy do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Na zakończenie projektu odbędzie się wernisaż malarski uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podolanach.

 

źródło: CK Gdów

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content