Akademia Małego Człowieka prowadzi nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola ,, Akademia Małego Człowieka” w Gdowie ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat do nowo otwartego oddziału przy ul. Młyńskiej w Gdowie nr.1136 na rok szkolny 2017/2018.

Nabór prowadzony jest w związku z realizacją projektu „Dobro dziecka jest naszym dobrem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest stworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci zamieszkujących na terenie Małopolski i zapewnienie im zajęć dydaktyczno-wychowawczych a także dodatkowych zajęć ogólnorozwojowych w postaci języka angielskiego, robotyki, muzykoterapii, bajkoterapii, zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualnych spotkań z logopedą.

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola (Koordynator Projektu) w Biurze Projektu w Gdowie, przy ul. Młyńskiej nr.1136 lub telefonicznie pod nr telefonu 604614175. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.amcgdow.pl. w zakładce Projekt UE.

Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane  do 17.08.2017 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia (skany wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów na odpowiednich formularzach) należy przesłać e-mailem na adres: amcg@onet.pl bądź złożyć osobiście w Biurze Projektu – Gdów ul. Młyńska nr. 1136.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content