Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków- informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (www.zone.gunb.gov.pl) bądź w wersji papierowej- wypełniony formularz wysłać pocztą lub złożyć do Urzędu Gminy.\

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Czym jest CEEB?
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale nie mieszkalne

źródło: gdow.pl; https://www.gunb.gov.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content