Urząd Stanu Cywilnego w Gdowie do 15 lutego br przyjmuje wnioski o odznaczenie „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gdowie informuje o możliwości składania wniosków w sprawie odznaczeń „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  Ogłoszenie dotyczy małżonków, którzy zawarli związek małżeński (cywilny) w 1971 roku.

Wnioski wraz z oświadczeniami o niekaralności można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, w pokoju nr 3 (parter), w terminie do dnia 15 lutego 2021r.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowane odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły razem, w jednym związku małżeńskim 50 lat.

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone ustawowo osoby tj.:  marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Procedury przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie określa U S T AWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

Szczegółowych informacji udziela pracownik USC w pok. nr 3 lub pod nr telefonu: 12 251 43 23.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content