Niebawem rozpocznie się montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Jak informuje Urząd Gminy w Gdowie niebawem rozpocznie się montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Jednocześnie urzędnicy przestrzegają mieszkańców przed oszustami, którzy przychodzą do domów i powołują się na rzekomą zgodę Urzędu Gminy proponując nowe warunki dostawy energii elektrycznej bądź montaż instalacji fotowoltaicznych.

Długo oczekiwany finał rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy realizacji projektu dobiegł końca. Teraz podpisano umowę z wykonawcą – Sanito Sp. z o.o. Firma zamontuje instalacje fotowoltaiczne m.in. mieszkańcom naszej gminy.
 
Lider projektu – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – przeprowadził postępowanie przetargowe i wybrał wykonawcę w imieniu 31 małopolskich gmin, w tym naszej. Daje to możliwość dokonania aktualizacji listy podstawowej mieszkańców naszej gminy, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowa weryfikacja rozwieje wątpliwości u osób oczekujących z listy rezerwowej, czy uda się zakwalifikować do projektu.
 
Ostatnim krokiem potwierdzającym udział mieszkańców w projekcie będzie podpisanie umowy z gminą, która zobliguje mieszkańca do wpłaty wkładu własnego. Na podstawie tej deklaracji ustalony zostanie z wykonawcą harmonogram prac instalacyjnych.  
 
W gminie Gdów projekt realizowany będziemy w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Projekt zakłada wykonanie 108 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych oraz 5 instalacji na budynkach użyteczności publicznej.
 
Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” współfinansowany jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content