Aktywnie i z SENSEm- projekt dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo

Sense consulting zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym Aktywnie i z SENSEm.

W ramach projektu oferujemy:

-szkolenia zawodowe z kwalifikacjami

– stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1400zł

– staż i stypendium stażowe – 1500zł.

– wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia

– zwrot kosztów dojazdu

Projekt skierowany jest do bezrobotnych i biernych zawodowo osób powyżej 30 roku życia.

Szczególnie zapraszamy osoby:

– w wieku 50+

– z niepełnosprawnością

– sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 7

– długotrwale bezrobotne

– o niskich kwalifikacjach

– osoby z miast średnich i powiatów suski, wielicki, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski,

Planujemy szkolenie z zakresu Magazynier z obsługa wózka widłowego  UDT,, Sprzedawca/fakturzysta z kursem komputerowym, Opiekun osoby starszej,  Specjalista ds. księgowości, Spawacza, i inne w zależności od zapotrzebowania lokalnego rynku pracy ( Barometr zawodów) i predyspozycji zawodowych Uczestników projektu.

senseconsulting.pl/praca/

02. FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY aktywnie i z sensem

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content