Zgłoszenia do plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021″

Jeśli masz ulubioną piekarnię, do której wpadasz codziennie po pieczywo, cukiernię, gdzie w miłej atmosferze, przy smacznej kawie i ciastku spotykasz się z przyjaciółmi, jeżeli lubisz profesjonalizm swojego fryzjera, a firmę, która zrobiła ci remont mieszkania, polecisz każdemu – doceń tych przedsiębiorców.
 

Zgłoś ich do plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021″. Organizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Tytuł laureata mogą zdobyć przedsiębiorcy ze wszystkich branż. Muszą zatrudniać mniej niż 10 pracowników, posiadać siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce, a także charakteryzować się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów.

Zapraszam  wszystkich Małopolan do udziału w Plebiscycie. Zachęcam do zgłaszania przedsiębiorstw, których usługi są godne polecenia, a działalność i rozwój mogą być wzorem i motywacją dla innych. Wspólnie doceńmy  potencjał drzemiący w mikrofirmach oraz polećmy je innym – dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz

 Zapraszamy do zgłaszania kandydatów:

  • wybierz przedsiębiorcę działającego na terenie województwa małopolskiego: sprzedawcę, rękodzielnika, cukiernika, artystę, osobę lub firmę, z której pracy skorzystałeś lub korzystasz i której usługi możesz polecić,
  • napisz kilka zdań o firmie i dlaczego typujesz ją do udziału w Plebiscycie,
  • zrób trzy zdjęcia firmy – za zgodą przedsiębiorcy, służące do jej prezentacji,
  • weź udział w głosowaniu,
  • sprawdzaj informacje na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Zgłoszenia kandydatów do udziału w Plebiscycie „Mikro Firma za rogiem 2021″ będą przyjmowane od 7 września do 16 listopada 2020 roku. Mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy.

Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz, stanowiący załącznik do regulaminu plebiscytu. Do zgłoszenia należy dołączyć trzy zdjęcia, będące prezentacją firmy w głosowaniu. Zdjęcia zgłaszający może wykonać samodzielnie, np. telefonem, oczywiście za zgodą zgłaszanego.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres:  promocja@wup-krakow.pl w tytule wiadomości wpisując: Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021″ lub listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie – Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021″.
Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu plebiscytu, oświadczenie osoby zgłaszającej, stanowiącej załącznik nr 3 regulaminu plebiscytu. Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres: promocja@wup-krakow.pl  z podaniem informacji o kandydacie.

Na kandydatury zakwalifikowane do II etapu Plebiscytu będzie można głosować internetowo od 23 listopada do 15 grudnia 2020 roku.

Nagrodą dla zwycięzcy Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021″  będzie statuetka oraz prawo do używania tytułu „Laureat Plebiscytu Mikro Firma za rogiem 2021″.

Plebiscyt odbywa się w ramach Konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021″.

regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie organizatora: zobacz tutaj

 

źródło: malopolska.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content