W niedzielę wręczono medale i wyróżnienia mieszkańcom i organizacjom naszej gminy

W niedzielę w czasie Święta Ziemi Gdowskiej wójt gminy Zbigniew Wojas wręczył medale okolicznościowe osobom i organizacjom zasłużonym dla gminy Gdów oraz wyjątkowo zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

W tym roku, w gronie wyróżnionych znaleźli się:

Henryk Matuszyk – medal przyznany w dowód uznania aktywności oraz jako podziękowanie za profesjonalną i troskliwą opiekę medyczną oraz wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Gdów związaną z ochroną ich zdrowia.

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD – medal przyznany w dowód uznania przedsiębiorczości oraz podziękowania za tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Gdów, prężną działalność, a także wsparcie inicjatyw lokalnych oraz owocną współpracę z samorządem gminny.

Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego – medal przyznany w uznaniu pracy oraz jako podziękowanie za owocną współpracę Województwa Małopolskiego z Gminą Gdów i wsparcie jakiego udziela Pan Jacek Krupa naszej gminie. Medal w imieniu Pana Marszałka odebrał Kazimierz Barczyk,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Odznaczenie przyznane w dowód uznaniu prężnej działalności UTW oraz jako podziękowanie za codzienną aktywność i wspieranie inicjatyw podejmowanych na terenie Gminy Gdów. W imieniu UTW medal odebrali przedstawiciele Rady Seniora. 

Zofia i Andrzej Tylek – nagroda przyznana w dowód uznaniu prężnej działalności oraz jako docenienie niezwykle bogatego dorobku artystycznego, a także podziękowanie za promowanie gminy Gdów.

Krystyna i Leszek Mańkowscy – odznaka przyznany w dowód uznaniu  działalności, osiągnięć sportowych oraz jako podziękowanie za wsparcie inicjatyw lokalnych, owocną współpracę z samorządem gminnym oraz promowanie gminy Gdów w Polsce i za granicą.

Uczniowski Klub Sportowy „UKS GDÓW” – medal przyznany w dowód uznaniu aktywności Klubu oraz jako podziękowanie za działalność sportową, podejmowanie inicjatyw lokalnych m.in. organizację corocznych Biegów Konstytucji 3 Maja, owocną współpracę z samorządem gminnym oraz promowanie gminy Gdów. Medal dla Klubu odebrał prezes Piotr Fila.

Mateusz Durczok – nagroda przyznana w dowód uznaniu działalności, osiągnięć sportowych oraz jako podziękowanie za promowanie gminy Gdów w Polsce i za granicą.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content