40 lat temu Karol Wojtyła został wybrany na Papieża. Posługę kapłańską zaczynał w Niegowici…

Papież Jan Paweł II odbył ponad 100 podróży apostolskie, odwiedził ponad 130 krajów. Swą posługę kapłańską zaczynał na naszej ziemi, w Niegowici…

28 lipca 1948 roku przybył z Krakowa do Niegowici, gdzie został skierowany do pracy w parafii. Swoją pierwszą drogę opisał już jako papież w autobiografii „Dar i tajemnica”, wydanej w 50-tą rocznicę święceń kapłańskich (1996 r.). W rozdziale „Na wiejskiej parafii w Niegowici” pisze m.in.: „…Dojechałem autobusem z Krakowa do Gdowa, a stamtąd jakiś gospodarz podwiózł mnie szosą w stronę wsi Marszowice i potem doradził mi iść ścieżką wśród pól, gdyż tak miało być bliżej. W oddali widać już było kościół w Niegowici. A był to okres żniw. Szedłem wśród łanów częściowo już skoszonych, a częściowo czekających jeszcze na żniwo. Pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granicę parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię (było to przy kapliczce, obecnie zwanej „papieską” – przyp. red). Nauczyłem się tego gestu chyba od św. Jana Vianneya…”.

Po powrocie do Krakowa w krótkim czasie, bo już w 1958 r. został biskupem, następnie arcybiskupem (1966 r.) i kardynałem (1967 r.). Jako patriarcha kościelny był bardzo ceniony przez wiernych. Już w parafii św. Floriana w Krakowie (tam gdzie został przeniesiony z Niegowici), w czasie uroczystości kościelnych recytowano wiersze, które przepowiadały mu karierę papieską. Także na uroczystościach odpustowych w Ludźmierzu na Podhalu, jako biskup zdołał uchwycić spadające berło Matki Bożej Ludźmierskiej, co zostało odczytane jako ofiarowanie mu władzy kościelnej.

Tak też się stało. W czasach głębokiego komunizmu w Polsce, którego celem była m.in. ateizacja społeczeństwa, w dniu 16 października 1978 r. został wybrany papieżem. Karol Wojtyła był wtedy młodym kardynałem, pełnym dobroci i mądrości. Każde spotkanie z nim dawało duchowy spokój. Wspomnę choćby jego przyjazdy do Niegowici jako biskupa, arcybiskupa i kardynała, kiedy to cała parafia przygotowywała się do tych uroczystości z ogromnym zaangażowaniem. Równocześnie był to zachwyt z powodu spotkania z tym niezwykłym człowiekiem. Pisane były wówczas hasła powitalne o treści: „Witamy Cię Pasterzu”, później: „Witamy Cię Arcypasterzu”, i następnie: „Witamy Cię Kardynale”. Dekorowano trasę przejazdu zacnego gościa, przygotowywane były orszaki konne, a także wieńce oraz przemówienia i specjalnie pisane wiersze. Szczególnie uroczysta była konsekracja nowego kościoła w Niegowici, w roku tysiąclecia chrztu Polski – 1966 r. Było to we wrześniu, po długotrwałych deszczach i podtopieniach. W czasie kazania na zewnątrz kościoła, spoza ciężkich, ołowianych chmur ukazał się promień słońca, do którego odniósł się czcigodny kaznodzieja Karol Wojtyła twierdząc, że to Boży znak, dający nadzieję na lepsze jutro.

Wspomnę też o spotkaniach studenckich, z kardynałem Karolem Wojtyłą w Krakowie w latach 70-tych, na których bywałam osobiście, gdzie przychodziły tłumy młodych ludzi (szczególnie na spotkania opłatkowe), mimo obaw przed prześladowaniami ze strony ówczesnych władz. Po jednym z takich spotkań zatrzymałam opłatek, którym łamałam się z Kardynałem Wojtyłą i do dziś przechowuję go jako relikwię. Wspomnienia parafian o księdzu Karolu Wojtyle spisał ks. Jarosław Cielecki w roku 1996 w książce p.t. „Wikary z Niegowici – ks. Karol Wojtyła”. W roku 2013 nakręcił on też fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o niegowickim czasie późniejszego papieża.

Kiedyś jako mieszkanka parafii w Niegowici pytałam moją babcię, która dobrze pamiętała księdza Karola (choć był on tam krótko),o wspomnienie związane z jego osobą. Twierdziła ona, że był to dobry i mądry ksiądz, którego bardzo często można było spotkać klęczącego przed ołtarzem i modlącego się.

4 listopada 1999 r. został w Niegowici odsłonięty pomnik Wikarego ks. Karola Wojtyły, który powstał z inicjatywy ks. Jarosława Cieleckiego. Inne pamiątki związane z jego pobytem w Niegowici to: tablice na kościele i wikarówce, w której mieszkał; konfesjonał, w którym spowiadał w kościele oraz replika grobu Jana Pawła II. Jest też izba pamięci poświęcona jego osobie. Najnowszym dowodem pamięci jest pomnik wikarego Karola Wojtyły, przedstawiający go jako księdza wędrującego do Niegowici, na rondzie przy nowej obwodnicy Gdowa. Jan Paweł II był papieżem przez 27 lat. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Rzymie, gdzie został pochowany. W opublikowanym po śmierci testamencie znajdujemy zdanie dotyczące Niegowici: „W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia wracam pamięcią do jego początku(…), a potem do parafii w Niegowici i krakowskiej św. Floriana…- wszystkim pragnę powiedzieć jedno „Bóg Wam zapłać!”. W dniu 1 maja 2011 r. w Rzymie Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony przez swojego następcę, Ojca św. Benedykta XVI. Natomiast 27 kwietnia 2014 r. został ogłoszony świętym przez papieża Franciszka.

Teresa Kaczmarczyk

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content