170 rocznica Bitwy pod Gdowem

Bitwa pod Gdowie została stoczona 26 lutego 1846 r. Była to jedyna bitwa Powstania Krakowskiego. Siły powstańcze w liczbie 320 -350 ludzi, przybyły do Gdowa o godzinie 9:00 rano i rozlokowały się w okolicach karczmy. Przewodził im pułkownik Jakub Suchorzewski. W bitwie gdowskiej wojska austriackie nie poniosły żadnych strat, natomiast 154 pomordowanych powstańców (przeważali wśród nich włościanie i wyrobnicy z okręgu krakowskiego, górnicy i młodzież rzemieślnicza z Krakowa i Wieliczki) pochowano w trzech dołach na pastwisku przy murze cmentarnym

Wczoraj przed kopcem upamiętniającym tę walkę odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zniczy. W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe szkół z Gdowa i Niegowici oraz mieszkańcy.

Następnie dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury w Gdowie, gdzie wykład wygłosił dr hab. Hubert Chudzio z Katedry Historii XIX Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP.  W swoim wystąpieniu prelegent opowiedział o przyczynach porażki starcia pod Gdowem, świadomości narodowej chłopów w XIX wieku oraz wyjaśniał, dlaczego chłopi polscy stanęli przeciw powstańcom.

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content