15 października – Dzień Kobiet Wiejskich

Inicjują i prowadzą działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, podejmują różnego rodzaju lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne – takie właśnie są kobiety wiejskie, których międzynarodowe święto obchodzimy 15 października.

Z tej okazji Redakcja życzy wszystkim paniom dużo zdrowia i wielu powodów do radości oraz satysfakcji z działalności na rzecz wsi i jej mieszkańców. 

O tym, jak różne są działania podejmowane przez mieszkanki gminy Gdów należące do kół gospodyń wiejskich, można się przekonać między innymi oglądając poniższe zdjęcia z wystawy „Tradycyjnie Nowoczesne – prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów”.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich to coroczne święto obchodzone 15 października od 2008 roku. Zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007 w celu podkreślenia kluczowej roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie.

 

 

Grafika: Mój Gdów. 

Foto: Centrum Kultury w Gdowie/Gmina Gdów.

Źródło info: Wikipedia.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content