14 grudnia w Gdowie odbędzie się debata społeczna „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy”

GOPS w Gdowie zaprasza na debatę społeczną „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy” – Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która odbędzie się 14 grudnia br. w godz. 11.00-13.00 w auli Urzędu Gminy.

Debata realizowana jest w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem debaty jest zaprezentowanie zrealizowanego projektu, podsumowanie podjętych działań oraz próba zdefiniowania kierunków dalszego rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gdów. Do udziału w debacie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami poświęconymi przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli wszystkich instytucji, które w zakresie swoich obowiązków zajmują się pomocą osobom uwikłanym w przemoc. Wszyscy zebrani będą mogli wziąć udział we wspólnej dyskusji, która pomoże w zrozumieniu i przełamaniu trudności jakie zdarzają się w trakcie pomocy osobom doznającym i stosującym przemoc. Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 05.12.2016 roku pod nr tel. 12 251-42-38 lub 251-48-32 wew. 217.

Projekt „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

gops

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content