12 grudnia odbędzie się w Gdowie zbiórka krwi

W niedzielę, 12 grudnia w budynku Centrum Kultury w Gdowie odbędzie się kolejna zbiórka krwi. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa będą czekać na ochotników chcących podzielić się z innymi drogocennym darem krwi, w godzinach: 9.00-13.00.

Zbiórka odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych dawców, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu nosa i ust maseczką.

Zgłaszający się do oddania krwi ( 18 – 65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL: dowód osobisty, legitymację studencką, prawo jazdy lub paszport a dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.

Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.

A po oddaniu krwi:

  • posiłek regeneracyjny
  • zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi
  • legitymację Honorowego Dawcy Krwi
  • bezpłatne wyniki badań:
    • grupy krwi ( na życzenie Dawcy wynik w postaci karty identyfikacyjnej grupy krwi )
    • morfologii
    • na obecność markerów chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi,     w tym wirusowego zapalenia wątroby B i C, wirusa HIV i kiły.

Szczepienie przeciw COVID – 19 dyskwalifikuje na:

48 godzin od dnia podania szczepionki typu mRNA (Pfizer BioNTech/ Moderna)
14 dni od dnia podania szczepionki wektorowej (Johnson&Johnson/AstraZeneca)
W przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji poszczepiennej dyskwalifikacja ulega przedłużeniu na okres 7 dni od ustąpienia objawów tej reakcji

 

Więcej informacji na temat oddawania krwi znajdziesz na stronie: rckik.krakow.pl/

Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji!

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content