112 domów i 5 budynków publicznych na terenie gminy Gdów zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne

W poniedziałek, w czasie 6 posiedzenia Rady Gminy zebrani podjęli m.in uchwałę związaną z realizacją partnerskiego projektu proekologicznego pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Gmina Gdów jako  członek wspierający przystapiła do Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie.

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2021.

Celem ogólnym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach zarówno prywatnych, jak i publicznych.

112 domów i 5 budynków publicznych (Urząd Gminy w Gdowie, Gimnazjum i Hala Sportowa Gdów, Budynek OSP Gdów, Szkoła Podstawowa Gdów, Gimnazjum Niegowić) na terenie gminy Gdów zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne.

Szacunkowy koszt montażu instalacji produkującej 1kW energii, na budynku, to około 5 tys. zł. Zakładając, że zapotrzebowanie Twojego gospodarstwa domowego wynosi 4 kW, to koszt całej instalacji może sięgnąć nawet około 20 tys. zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wkład własny na zakup i montaż urządzeń oscylować będzie w granicach 8 tys. zł.

W chwili obecnej mamy zebranych przeszło 130 zgłoszeń. W przypadku oszczędności przetargowych lub wycofaniu się któregoś z partnerów projektu  będziemy mogli zapewnić więcej instalacji z listy rezerwowej„- mówią pracownicy Referatu Przedsięwzięć Społeczno – Gospodarczych Gminy.

Okres trwałości projektu wynosi 5 lat.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content