Zebrano prawie 15 litrów krwi

7 lipca w Centrum Kultury w Gdowie odbyła się kolejna zbiórka krwi zainicjowana przez Centrum Wolontariatu z Podolan. Tym razem zgłosiło się  43 kandydatów do oddania krwi, a 33 krwiodawców oddało krew, dzięki czemu uzyskano 14,850 ml krwi pełnej. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję, zorganizowaną na początku wakacji.

Zapytaliśmy w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, jak wygląda sytuacja z zapasami krwi w czasie miesięcy letnich.

„Zmniejszone zapasy krwi w okresie wakacji odnotowujemy corocznie. Wynika to z zawieszania pobierania krwi w szkołach i uczelniach, które są istotnym źródłem jej pozyskiwania. Z drugiej strony wzrasta zapotrzebowanie na krew z powodu dużej liczby nieszczęśliwych wypadków drogowych. Ofiary tych zdarzeń wymagają natychmiastowego leczenia składnikami krwi w celu ratowania ich życia. Przeważnie ilość przetaczanej krwi w tych przypadkach jest bardzo duża. Najczęściej niedobory krwi dotyczą grup RhD ujemnych, które w naszej populacji występują w 15-17 %. Jeżeli w powszechnie występującej grupie krwi np. 0 RhD+ lub ARhD+ równoczasowo musimy zaopatrzeć kilku pacjentów to też może wystąpić problem z zaopatrzeniem w krew. Może to doprowadzić do konieczności odroczenia planowych zabiegów operacyjnych. Składniki krwi mają ściśle określony czas przechowywania. Wymaga to dążenia do ciągłego pozyskiwania dawców i właściwego zarządzania zapasami, tak aby dla nikogo krwi nie zabrakło i nie doszło do jej przeterminowania. Dbając o dobro potencjalnych biorców krwi apelujemy do Społeczeństwa o liczny udział w organizowanych akcjach oddawania krwi.”

Autor: admin

Udostępnij post na: