Zbiórka charytatywna w czasie Święta Ziemi Gdowksiej

Podobnie jak w ubiegłych latach w czasie Święta Ziemi Gdowskiej wolontariusze z Centrum Wolontariatu dziąłającego przy Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach przeprowadzą zbiórkę pieniężną na leczenie i rehabilitację mieszkańca Bilczyc, Piotra Biernata.

Zbiórka odbędzie się w sobotę 3 sierpnia w godzinach od 17 do 20.30 i w niedzielę 4 sierpnia od 15 do 20.30. Wolontariusze Centrum będą mieć oznakowane puszki oraz identyfikatory.

W sobotę w czasie bokserskiego show z udziałem Mariusza Wacha odbędzie się licytacja rękawic z podpisem sportowca. Dochód z licytacji zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Piotra.

Przypominamy, że Piotr Bieranat ma 29 lat, mieszka w Bilczycach. Jest ofiarą wypadku samochodowego, który miał miejsce w 2003 roku, w wakacje, tuż przed planowanym rozpoczęciem przez Piotra nauki w gimnazjum.  Od ponad 15 lat Piotr jest osobą niesamodzielną, wymagającą stałej opieki i rehabilitacji. W wyniku wypadku doznał urazu wielonarządowego z rozległym urazem czaszkowo-mózgowym z następowym niedowładem czterokończynowym. Dwa lata po wypadku, samoistnie (na skutek wzmożonego napięcia mięśniowego) doszło do złamania szyjki kości udowej. Od tej pory Piotr porusza się na wózku inwalidzkim.

Upośledzenie umysłowe w stopniu znaczącym i zaburzenia mowy czynnej, powodują, że obok niezbędnej rehabilitacji ruchowej, pacjent pozostaje w leczeniu neurologicznym, wymaga stałego leczenia farmakologicznego, a także kontynuacji terapii neurofeedback (aktywacja mózgu).

Szansą na uzyskanie lepszej sprawności są nieustanne zabiegi rehabilitacyjne, psychologiczne i logopedyczne. Niestety wiąże się to z bardzo dużymi kosztami, ok. 3000 zł miesięcznie. Po wypadku rodzina Piotra otrzymała pieniądze z ubezpieczenia, jednak przez lata rehabilitacji, środki zostały wykorzystane. Co roku zbierane są pieniądze z 1%, jednak w morzu potrzeb to ciągle niewiele.

Pojawiła się szansa na operację, która daje nadzieję, że Piotr zacznie chodzić. Jednak, aby było to możliwe konieczna jest nieprzerwana rehabilitacja, zarówno przed jak i po zabiegu. Prawdopodobnie Piotr już zawsze będzie osobą uzależnioną od pomocy osób trzecich, jednak dzięki zabiegowi i ćwiczeniom będzie mu łatwiej znosić przeciwności dnia codziennego.

 

Zachęcamy do wsparcia zbiórki!

 

Autor: admin

Udostępnij post na: