Zatrzymana chwila..

Niecodzienne wydarzenie kulturalne obyło się wczoraj w centrum Gdowa. Archiwalne zdjęcia miejscowości zostały zaprezentowane na wystawie plenerowej. Wernisażowi towarzyszył koncert na fletni pana w wykonaniu Janusza Gajca.

Dawne ulice i budynki; miejsca, które dziś zupełnie nie przypominają tych sprzed lat; ale przede wszystkim ludzie tworzący tamtejszą rzeczywistość – to wszystko można obejrzeć na wystawie plenerowej przygotowanej na gdowskich Plantach. Powstała ona z inicjatywy Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa niezwykle prężnie od 2012r., a został założony przez Gminę Gdów, Centrum Kultury w Gdowie, Politechnikę Krakowską i Fundację Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.

Seniorzy po raz kolejny udowodnili na co ich stać. Od kilku miesięcy gromadzili fotografie dawnego Gdowa, jego mieszkańców i organizacji społecznych. Dzięki ich staraniom swoimi domowymi archiwami podzielili się: Zofia Feliks, Hanna Zastawniak, Maryla i Marian Matuszykowie, Elżbieta Matuszyk, Anna Suchoń, Maria Dziedzic, Zofia Kozak, Maria i Stanisław Dankowie… Fotografie pozyskali także od instytucji i organizacji: Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowego Klubu Sportowego Gdovia Gdów, Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Wykorzystano również zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, Fotopolski, a także forum „Strażnicy Czasu” i „Eksploratorzy”.

Pozyskanie materiałów to jednak początek pracy nad wystawą. Następnie przyszedł czas na stworzenie opisów, ułożenie scenariusza, opracowanie graficzne… Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do Franciszka Daniela i Romana Markota za udostepnienie zbiorów zdjęć i nieocenioną pomoc merytoryczną w przygotowaniu ich opisów. Ich zbiory zdjęć zawierają fotografie z rodzinnych albumów: Cecylii Ciężarek, Teresy Kąkol, Macieja Górki oraz śp. Augusty Rybak. Przy powstawaniu wystawy organizatorzy wykorzystali również fragmenty „Kroniki Gdowa” Piotra Gumułki oraz publikacji Teresy Kaczmarczyk.

Efekty wielomiesięcznej pracy wielu osób można podziwiać od wczoraj na gdowskich Plantach. Partnerami wydarzenia są: Hotel Oriza, Restauracja Chata Gieda oraz Kuter Port Nieznanowice. Wystawę można oglądać do początku czerwca.

Pełna FOTORELACJA
Relacja przygotowana przez Adama Gryczyńskiego – pedagoga, animatora kultury, redaktora i dokumentalistę, Nowohuckie Centrum Kultury

„Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach i działający w jej strukturach gdowski Uniwersytet III Wieku jest w trakcie realizacji projektu grantowego „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednym z elementów zadania była organizacja wystawy plenerowej archiwalnych zdjęć Gdowa w ramach zadania „Zakup systemu wystawienniczego do promocji atrakcji turystycznych Gminy Gdów oraz zorganizowanie wystawy plenerowej „ZATRZYMANA CHWILA”. Zdjęcia zostały zebrane przez seniorów z gdowskiego Uniwersytetu III wieku, zeskanowane, a następnie opracowany został scenariusz wystawy. Wystawa liczy 10 dwustronnych plansz w formacie 150 x100 cm i jest zamontowana w zakupionym na ten cel systemie wystawienniczym”.

Źródło:
 
 
 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content