Zajęcia rozwojowe w Żłobku Karolek w Nieznanowicach- podsumowanie

W ramach projektu FIO „Razem dla dzieci – od edukacji rodzicielskiej do aktywności obywatelskiej zostały przeprowadzone zajęcia rozwojowe dla dzieci. W projekcie brały udział dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Głównym celem prowadzonych zajęć był szeroko pojęty „rozwój” dziecka, który dokonuje się na wielu obszarach funkcjonowania malucha. Po pierwsze pracowaliśmy nad rozwojem zmysłu równowagi. Pomagały nam w tym przeprowadzone gry i wspólne zabawy w sali żłobka, a w czasie pogody na placu zabaw oraz w ogrodzie. Podczas zajęć dzieci przechodziły przez tunel, wchodziły do namiotu, przeskakiwały przez przeszkody, którymi były woreczki oraz materace. Układały tory przeszkód z kształtnych materacy. Gdy się zmęczyły siadały na bujakach czy koniku bujanym i „odpoczywały”, ciągle będąc w ruchu.

Warto również wspomnieć o zabawach muzyczno – ruchowych oraz tańcach, których nie brakowało podczas prowadzonych zajęć. Szeroko pojęta aktywność fizyczna pomaga dzieciom w budowaniu relacji, zarówno społecznych, jak i emocjonalnych. Kolejno stosowaliśmy zabawy stymulujące poszczególne zmysły. Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Dzięki niemu mamy możliwość poznawania i podziwiania otaczającej nas rzeczywistości. Dzieci bardzo chętnie sięgały po książeczki, znajdujące się w sali. Prosiły o ich przeczytanie, bądź same je oglądały i tworzyły własne opowiadania do tego co widziały. W trakcie momentów czytelniczych dzieci chętnie słuchały opowiadań oraz wskazywały na elementy, o których usłyszały.

Ważnym zajęciem rozwijającym ten zmysł była również działalność artystyczna dziecka. Na każdych zajęciach staraliśmy się, aby dzieci stawały się twórcami i przgotowywały swoje prace plastyczne. W ich tworzeniu wykorzystywaliśmy różne materiały plastyczne np. bibułę, plastelinę oraz materiały sypkie takie jak kasza czy piasek. Nie zabrakło również różnego rodzaju kolorowanek, wypełniania konturu kredkami oraz malowania farbami. Funkcje wzrokowe ćwiczyliśmy również poprzez układanie obrazków z elementów wyszukiwanie różnic i podobieństw w obrazkach, dorysowywaniu brakujących części czy uzupełnianiu rysunków.

Nasze zajęcia oscylowały także wokół zmysłu słuchu. Dzieci bardzo chętnie podczas zajęć korzystały z instrumentów muzycznych. Bawiły się w żywą żłobkową orkiestrę. Każde dziecko wybierało sobie instrument muzyczny, a prowadząca stawała się ich dyrygentem. Uczestnicy chętnie wymieniali się instrumentami, uczyli się reagować na polecenia prowadzących, grali cicho i głośno, szybko i wolno. Bawili się rytmem i muzyką, a także chętnie śpiewali piosenki z repertuaru przedszkolnego. Nie zabrakło również elementów instrumentalizacji. Ważnym etapem w rozwoju zmysłu słuchu było zwrócenie uwagi dzieci na ciszę, która również jest potrzebna i ważna w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dzieci uczyły się ze sobą współpracować oraz porozumiewać się bez zbędnego hałasu. Ciekawą zabawą, którą polubiły maluchy było naśladowanie głosów zwierząt gospodarskich, a także rozpoznawanie swojego kolegi/koleżanki po artykułowanym dźwięku. Nie zabrakło również zabaw znanych wszystkim od dziecięcych lat typu: głuchy telefon czy ciepło-zimno.

W dalszej kolejności skupialiśmy się na zabawach i zadaniach rozwijających zmysł dotyku. Zabawy z gniotkami, które polegały na wyczuwaniu za pomocą palców, co znajduję się w danym gniotku, z jakiego materiału sypkiego jest zrobiony, było jedną z ulubionych zabaw dzieci. Dodatkowo maluchy polubiły zabawy z mokrymi substancjami tzn. malowanie farbami za pomocą palców dłoni, zabawy z plasteliną i ciastoliną oraz masażyki relaksacyjne. Prowadzące zajęcia były ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, stymulację zmysłów równowagi, wzroku, słuchu i dotyku.

Zajęcia prowadzone w ramach tego projektu wspomagały w rozwijaniu ich indywidualnych uzdolnień, kształtowały u dzieci odporność emocjonalną. Stwarzały także warunki sprzyjające wspólnej zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Uczestnicy przejawiali duże zainteresowanie proponowanymi działaniami. Zajęcia rozwijające zapewniły wszechstronny i harmonijny rozwój poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowały te umiejętności, które są istotne w dalszych etapach ich kształcenia.

Ewelina Bujak i Klaudia Zięba – prowadzące zajęcia rozwojowe dla dzieci.

źródło: Żłobek Karolek w Nieznanowicach

Autor: admin

Udostępnij post na: