Wszystko wskazuje na to, że nie będzie biokompostowni w Cichawie

W dniu wczorajszym (30 stycznia 2020 r) odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Gdów, w czasie której został poruszony temat planowanej tzw. biokompostowni w Cichawie (instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów oraz innych bioodpadów).

Wójt Gminy Gdów odczytał pismo, które wpłynęło 29 stycznia do Urzędu Gminy Gdów od Inwestora, z którego wynika, że firma KOP-EKO mając na uwadze liczne protesty oraz niechęć mieszkańców, w związku z planowaną inwestycją, rezygnuje z inwestycji w Cichawie, i prowadzi rozmowy mające na celu sprzedaż działki (firmie Vitroform z Cichawy).

Z nagraniem z sesji można zapoznać się pod poniższym linkiem:

XXII Sesja Rady Gminy Gdów – 30 stycznia 2020 r.

Autor: admin

Udostępnij post na: