Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Książnicach

12 maja odbyła się uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Książnicach. Pomysłodawcą i fundatorem sztandaru była Rada Rodziców działająca przy szkole. Przygotowania do tego dnia trwały od wielu miesięcy, o czym opowiadał nam Dyrektor Szkoły oraz Przewodnicząca Rady Rodziców (Zobacz tutaj: Wielkie przygotowania w Książnicach)

W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyła cała szkolna społeczność: dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie, pracownicy obsługi oraz rodzice. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość nie zabrakło mieszkańców Książnic, przedstawicieli lokalnych organizacji OSP, KGW, Klubu sportowego, dyrektorów szkół z terenu gminy, emerytowanych nauczycieli. Na zaproszeni odpowiedzieli także: Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, Wójt Gminy Gdów Pan Zbigniew Wojas, Sekretarz Gminy Gdów Pani Bożena Malarczyk, Dyrektor Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty Pani Julita Natkaniec, Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie Pani Wioleta Chmiela, Radny Gminy Pan Janusz Pilch, sołtys wsi Pan Jan Migdał oraz Księdz Proboszcz Parafii Łężkowice Krzysztof  Cwenar, który przewodniczył Mszy św., w czasie której poświęcił sztandar szkoły.

Po uroczystej mszy przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar na Ręce Dyrektora Szkoły Pana Grzegorza Piętaka, który przekazał chorągiew Uczniom. Po przemówieniach okolicznościowych wystąpiły dzieci i młodzież szkolna, które przygotowały część artystyczną, związaną m.in z życiem patronki Szkoły, Świętej Kingi. Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Kopalni Soli w Bochni.

Na zakończenie Dyrektor szkoły oraz Przewodnicząca Rady Rodziców jeszcze raz podziękowali wszystkim którzy przybyli na uroczystość, oraz tym, dzięki którym było możliwe ufundowanie szkole Sztandaru.

Prezentacja sztandaru:

„Sztandar Szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – Orzeł srebrno-złoty – z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. W górnej części rewersu znajduję się nazwa szkoły: „Szkoła Podstawowa im. św. Kingi”, a w dolnej napis „w Książnicach”. Awers jest w kolorze morskim, w środkowej jego części umieszczona jest osoba św. Kingi – patronka szkoły. W dolnej części znajduję się motto: „Święta Kingo z serc naszych gleby dobądź sól świętą – silnej woli i wytrwałości”.

Sztanrad ma wymiary 1m x 1m obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości ok. 2,5 m zakończony jest okuciem z metalowym orłem. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – narodu, symbolem małej ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć. Będzie umieszczony w gablocie głównego holu szkoły na 1 piętrze.”

 
 
mojGdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: