Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego w Winiarach

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej w Winiarach świętowano 20-lecie nadania sztandaru dla szkoły oraz został poświęcony i uroczyście otworzony nowy kompleks sportowy. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in: gospodarz Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Starosta Powiatu Wielickiego Adam Kociołek, Państwo Anna i Kazimierz Barczykowie, skarbnik Gminy Gdów Katarzyna Lisowska, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Ciężarek, Dyrektor GCOO Julita Natkaniec, Dyrektor Centrum Kultury Wioleta Chmiela, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu naszej gminy, grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele, radni powiatowi i gminy Gdów, sołtysi Winiar i sąsiednich miejscowości, rodzice i młodzież szkolna.

Po dwóch latach od oddania budynku nowej szkoły w Winiarach, nadano jej imię świętej Jadwigi Królowej. Było to w roku 1999,  a o tamtych wydarzeniach opowiadała ówczesna  Dyrektor Szkoły w Winiarach Pani Magdalena Hebda. Po krótkich wspomnieniach młodzież szkolna zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny, który przybliżył postać patronki szkoły.

Drugą częścią dzisiejszej uroczystości było poświęcenie i uroczyste otwarcie nowego kompleksu sportowego znajdującego się przy szkole. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor Szkoły w Winiarach Pani Beata Kramarska, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Starosta Wielicki Adam Kociołek oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Inwestycja ta kosztowała niemal 950 000 zł. Jej wykonawcą była Firma Usługowo- Produkcyjno –Handlowa Tran – Ziem Jerzy Satoła ze  Zbydniowa. Zakres zadania obejmował: budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem, remont istniejącego ogrodzenia, budowę bieżni, utwardzenie terenu, montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia fotowoltaicznego.
Inwestycja została zrealizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

mojGdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: