Trwają nabory na zajęcia dla dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Trwają nabory na zajęcia dla dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.

  1.  Zajęcia grupowe „Sprytne Rączki”.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-7 letnich przejawiających trudności w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej (obniżona sprawność ręki), rozwoju mowy, funkcji słuchowych.

Cel zajęć:
Rozwijanie sprawności ręki.
Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Ćwiczenia pamięci słuchowej.
Stymulowanie rozwoju sensomotorycznego.
Rozwijanie mowy i kompetencji komunikacyjnych.
Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego.
Doskonalenie umiejętności bazowych, wspierających naukę czytania i pisania.

Czas trwania zajęć:
Zajęcia rozpoczną się 20.09.2019roku. 
Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu – w piątki o godzinie 15-ej i trwać będą 45 minut.

Osoby prowadzące:
Magdalena Data – pedagog
Joanna Smoleń – logopeda

Sposób zgłoszenia:
Bezpośrednio u osób prowadzących: 
mdata@poradnia-wieliczka.pl
jsmolen@poradnia-wieliczka.pl

2) Rekrutacja na zajęcia wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

Zapraszamy do udziału dzieci z klas IV– VIII szkół podstawowych. Oferta przeznaczona jest dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach.

Cele zajęć:
– wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie i rozumienia świata społecznego
– uczenie norm i zachowań aprobowanych społecznie
– nabywanie umiejętności pracy w grupie
– kształtowanie inteligencji emocjonalnej i nabywanie kompetencji społecznych
– korygowanie niekorzystnych doświadczeń emocjonalnych
Pierwsze zajęcia planowane są na 30 września 2019 r. ( lub po skompletowaniu grupy) i będą poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców.
Termin realizacji zajęć: poniedziałki 
– godzina 16:00 uczniowie klas IV – VI
– godzina 18:00 uczniowie klas VII-VIII

Przewidujemy ok. 12 spotkań z grupą. 
Ilość uczestników: do 10 osóbZgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
Elżbieta Kopytek: ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
Klaudia Szeląg: kszelag@poradnia-wieliczka.pl

O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Miejsce realizacji zajęć:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA

Osoby prowadzące:
Elżbieta Kopytek – psycholog, socjolog, doradca zawodowy
Klaudia Szeląg – psycholog, pedagog

3) Zajęcia KoncentRAKI i KoncentRACZKI

Są to zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi i pamięci:
I grupa: klasa I-III (KoncentRACZKI);
II grupa: klasa IV-VI (KoncentRAKI).

Celem zajęć jest rozwijanie koncentracji uwagi, wzmacnianie pamięci słuchowej i wzrokowej, elastyczności myślenia, planowania i organizacji działań.
Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 1 października (lub po skompletowaniu grupy) i będą poprzedzone spotkaniem informacyjnym dla rodziców. Uzupełnieniem cyklu zajęć są dwugodzinne warsztaty dla rodziców.

Termin realizacji zajęć: 
każdy wtorek godzina 16:00 – KoncentRACZKI, 
godzina 17:00 KoncentRAKI

Zajęcia prowadzić będą: 
Elżbieta Kopytek – psycholog, socjolog, doradca zawodowy
Klaudia Szeląg – psycholog

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy osób prowadzących:
ekopytek@poradnia-wieliczka.pl
kszelag@poradnia-wieliczka.pl

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia dziecka
3. Placówka, do której uczęszcza
4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej
5. Numer telefonu osoby kontaktowej

O terminie rozpoczęcia zajęć osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. 
Miejsce realizacji zajęć: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce ul. Niepołomska 26c, AULA

źródło: https://poradnia-wieliczka.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mojgdow/public_html/mojgdow.pl/wp-includes/functions.php on line 4552